ИЗХОД

Людмил Симеонов

              „Коварство с подлост ме сразиха”
                                    Н. Ракитин

На този свят поета кой щади?
С коварство и със подлост го сразиха
и нежното му име омърсиха
родените за завист и вражди!

Но как от този свят да се спаси,
с какво да му се противопостави,
освен с таланта си, с духа си чист,
които той - светът - не му прощава?

Безсилен срещу всяка клевета,
той ще допише сетната си песен
и ще потърси изход във смъртта -
единствен начин да остане честен.