ПЪРВОПРИЧИНАТА ЗА КРАСОТАТА

Миглена Георгиева

ПЪРВОПРИЧИНАТА ЗА КРАСОТАТА

                                    На Г. А.

Животът
е нива.
Принадлежи
на Господ.
Той единствен
сее в нея
дъжд и семе.
А когато
се роди
най-хубавото,
ще мине
човекът-сеяч,
с душа на
Проповедник
и ще се
усмихне
на плодовете
от труда си.
Онези тънки
житни стръкове
са благодарността -
една симфония,
която е
първопричината
за красотата…


СТЪЛБА КЪМ ВИСОКОТО…

И нотите покълват
музика,
когато разпознаят
пръстите на музиканта.
А единственият музикант е
Господ.
Той умее
цялата Природа
да изсвири.
Да изсвири Моцарт,
Паганини,
Григ.
И в теб и мен
невидимо да ги
остави.
Ние друго нямаме
какво да правим -
освен внимателно
и деликатно
този нотопис
да разчетем.
Ала да бъдем
деликатни
е усилие -
трудно се изплита
тънка стълба
от тръстика -
към високото!…