САТИРИЗМИ

Красимира Василева

21-ВИ ВЕК

Да, вече всичко се продава -
и стара слава, и държава.
За продан нищо не остана.
Оставаме си ние - жива рана.


КРЪСТОСАНО

Всеки думи реди,
всеки рими кръстосва -
да остави следи
в тез, които докосва.

И със смях и сълзи
заблатява пространството.
И лети, и пълзи
вдъхновеният странник.

Все се блъска напред
да даде тон за песен.
Та нали е поет!
Свят широк, пътят - тесен.


СТОЛИЧНО

Животът й минава по купони,
защото тя е Поетеса!
Със чаша вино и бонбони
се снима - много се харесва!

Като следа от охлюв ниже
размазаните си куплетчета.
За творчеството си се грижи
с усмивки, танци и букетчета…


ПОСТМОДЕРНИЗЪМ

Изгребаният смисъл на света
оголва дъното, където
доволно се подхилва сатаната.
Навсякъде е влажно и е тъмно
и всяка радост е отнета.
А Смисълът проблясва
в небесата.


МОНОЛОГ НА ПТИЦАТА

Фалшиви звуци и словесни блудства -
лустросан свят, роден от суета.
Във него няма истинско изкуство,
на ниско не живее песента.

Цъфтяща плът и сладки думи -
тъй леят се илюзии безспир.
Аз нямам място в смешното безумие
на този безнадежден панаир.

Сърцето ми живее нависоко
и моите мелодии са истински.
Но това е трудната посока.
А топло и уютно е във ниското.


СПАСЕНИЕ

Да си стоиш спокойно настрана
без интерес и без амбиция,
умрял за всяка новина -
неуязвимата позиция.


КОНКУРС

Поетът тихо си умря.
Каквото можеше, написа.
Каквото искаше, остави.
Крило от чувство и небе от мисъл.
И се отправи към забравата.
Ала след него лешояди живи
съвкупно си измислиха награда -
срещу сметта си вземат сливи
и с името му са щастливи.

А той, поетът ли?
Нека си страда…


ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ
НА НАРОДИТЕ

От Изтока дойдоха варвари -
процесът беше неприятен.
Сега започна надпревара
в пътуването им обратно.
И тъй, със кръв и тъмна слава
преселването продължава.


УНЕС

Любовната река заля земята ни
и всички се заплискаха във нея.
И хиляди възторжени оратори
издигат глас, че любят и копнеят.

Голямо и опасно наводнение,
във страстите се давим предпотопно.
Ала народ без гордост има ли значение,
дори да е Амурът на Европа?