РОБСТВОТО НА СЕНКИТЕ

Красимир Власев

РОБСТВОТО НА СЕНКИТЕ

Първите бели хора, стъпили на африканския бряг,
били ужасени – те нямали сенки.
Нали над екватора слънцето пада отвесно.
Тогава видели тъмнокожите силуети
                       на местните жители
и ги взели за избягалите си сенки.
Оковали ги във вериги.
                       И започнало робството.


ПРИТЧА

На Земята първите хора
били с ореоли – над главите светещи
                                                обръчи.
Но узряло първото жито.
Те разчупили на две ореолите
и направили първите сърпове.
От тогава – имаме хляб,
но нямаме святост.


ХИПОТЕТИЧНО

Ако аз погледна на юг от моя балкон,
а президентът на САЩ погледне на изток
                                                   от Белия дом,
хипотетично погледите ни ще се пресекат
в една гореща точка на Азия.

Това обаче е невъзможно
поради човешкото късогледство,
                                                  защото
очите нямат силата на телескопа
от обсерваторията на Рожен…


ЧАСОВИ ПОЯС

На Алина и Митко

Раздялата е онзи самолет,
за който мислим, че мечтите сбъдва…
Защо ли днеска думата “гурбет”
звучи като прочетена присъда?

В сърцата ви се вдига често бунт.
Но затова, че дните ни са трудни
не е виновен Христофор Колумб –
виновният,
                виновните са други…

Пространството поставя своя знак
и разделен е даже и сънят ви –
в Америка, когато падне мрак,
в България тогава ще се съмне.