ДЪЖДЪТ ЗАПЛАКА ВМЕСТО МЕНЕ

Дойде дъждът. Приседна на стрехата.
Провеси мокри своите пети.
И в тъмното, наместо мен заплака,
прегърнал водосточните тръби.

Почука ми ръмежно по стъклата,
на непонятен, дъждовит сигнал
и по прозореца ми полегато,
за мен засвири с пръсти мадригал.

Написа ми, че идва отдалече -
там, някъде от края на света.
“И там не трябваш никому, човече…” -
ми каза тихо, плачейки, дъжда.


Радост Даскалова – ДУША НА КАИШКА