БОЖЕ, ЛУДИТЕ ПАЗИ!

Кварталната луда слезе от кръста,
замахна с крило,
да изтупа поли,
повдигна се после леко на пръсти,
и нокътче мръсно
в небето заби.

А то се закиска,
слънчев зъб лъсна,
изхлузи си двете пижами мъгла,
навреме разбудено
да се избръсне -
час след поредния край на света.


Радост Даскалова – ДУША НА КАИШКА