И ДВА КУБИКА ПРЪСТ

Та…как съм, ли? Цъфтя и връзвам!
Под покрив (слава Богу!) и нахранена…
Проблемът е, че ми омръзна
да ми цъфтят налъмите във банята.

Илюзиите ми измряха -
поне за тях натам да не бера гайле.
Наскоро ковнах им капака -
то, всяко живо, след известно време - мре.

Сега цъфтя и връзвам напровала.
Сега е време да се пиша философ!
И да разбридам до премала
тематиката за вселенската любов…

Добре съм! Но ще се оправя…
Животът се оказа гаден, но пък къс.
Та, ще добутам някак си до края -
до свещи, жито, поп и два кубика пръст.

Цъфтя и връзвам - честна дума!
Какво завръзвам, ли? Ей, Бога ми - не знам!
Оттук насетне - недочувам
и всеки да погребва мъртвите си сам!


Радост Даскалова – ДУША НА КАИШКА