ОЧИ

Боли ме третото око
от ръбове в човешката порода,
от абордажни куки по
така чувствителната му природа.

Отдавна двете ми очи
извадиха - видях, че гол е царят.
И с бял конец, че е съшит
на показната истина ръкавът.

Набиха ми в очите свят,
какъвто страх те хваща да го гледаш.
Обратен - с предното отзад
и с долното отгоре. Свят с повреда.

Сега циклоп съм…С очебол.
(Дебелооките са живи-здрави.)
От три - остана ми едно.
Надежда нямам, че ще го опазя.


Радост Даскалова – ДУША НА КАИШКА