ЕЗИ - ТУРА

Навярно, защото бях толкова тъжна,
(висяха минутите дълги до пода),
врата ти оставих и свих се в окръжност,
със странното чувство, че с теб съм свободна.
Но в твоите сини, лелеяни ляноси,
бях прериен кръг - упорит апостроф.
И кален, и скален ти пишех на наноси:
“Недей да играеш със мен на любов!”

А зимното слънце - фалшива монета,
търкули се - скрих я на топло в ръкава.
И нищо, че нито за Стикс, ни за Лета
ще стигне…(и ще се ядоса лодкарят).
“Монета без стойност!”- ще каже -”Върви си!”-
сърдито към Хадес ще плесне веслата…
Той нищо не знае. Не знае, че ти си
лице на ези-то, лице на тура-та.


Радост Даскалова – ДУША НА КАИШКА