ПОПЛАК

Поплачи вместо мен. Аз, след всички разумни компромиси,
и не помня дори как за сбогом се плаче.
Все едно ми е - сбъднах ли правилно Божия промисъл
или в грешни сокачета се забатачих.

Поплачи вместо мен - аз съм вече роднина на птиците.
Есента си нагънах и сложих в багажа -
две листа от червения клен, кехлибар от лозниците
и дъждът, монотонно шептящ по паважа.

Поплачи вместо мен. Дъвче кротко секунди часовникът
и до хапка преглъща ми късото време.
Аз съм пътник и бях си за всичко самата виновникът -
нека моето място друг да заеме.

Поплачи вместо мен. Нямам даже сълзица останала -
пропилях ги. ( Нали все ти мокрех пейзажа? )
Да си вземем последното сбогом със тебе в мълчание -
нямам повече нищо какво да ти кажа.


Радост Даскалова – ДУША НА КАИШКА