ПЪТЯТ, КОЙТО НЕ ВОДИ КЪМ РИМ

През дима на цигарата
усмихва се старата,
забранената, грешна любов,
а в нозете и кротко
(малко черно животно) -
свито дяволче спи на кълбо.

Уж бе вече ми казала -
че наивните мразела,
уж държеше на “без епилог”,
а стои днес срещу ми,
и ме стреля със думи -
малка пластика стил belle epoque.

По ъглите навързани,
бълнуват несвързано
всички мои предишни мечти,
а проклетото дяволче,
със окото си (лявото)
ми намига - уж спи, а не спи.

Ах, как искам да можех,
да и кажа: “Госпожо,
всички пътища водят към Рим.
Нека Ваши останат,
само пътя към храма
не ми вземайте - той е един.”


Радост Даскалова – ДУША НА КАИШКА