МЪЖЕТЕ НЕ ПЛАЧАТ

Бедняшки квартал,
и кофи, и кал -
мъглива и влажна е късната есен.

Играят деца,
поправят кола,
припада отчаяно ранната вечер.

Към къщи върви,
и пак без пари…
(той чакаше днеска да вземе заплата)

От вчера неял,
от студ пребледнял,
със дупка в обувката - там, на петата.

По острата скула
клепачът търкулва
самотно, настръхнало топче от влага.

Не беше сълза,
а просто…така…
Нали всички знаят - Мъжете не плачат!


Радост Даскалова – ДУША НА КАИШКА