Снежана Драгичевич

Снежана Драгичевич (Snezana Dragicevic) е родена на 22.02.1954 г. в Ресавиц, Сърбия. Основно и химико - технологично училище завършва в Крушевац. Учи във Факултета по политически науки в Белград. Публикува стихосбирката „Слънце и безкрай в очите” издадена в „Багдала” (Крушевац). Съавтор е на драмата за деца „Снежинка в шала” със съпруга си Момир, предназначена за трети клас на основното училище. Подготвя стихосбирката „Огледало в полунощ”. Публикува стихове в списанията „Багдала”, „Наистина”, „Гороцвет” , „Око”, „Бащино огнище”, „Ток”, „Бдение”, „Хоризонт”, „Културни маршрути” и др. Работи в Народната библиотека в Крушевац.


Публикации:


Поезия:

ЖЕЛАНИЕ/ превод: Ели Видева/ брой 37 февруари 2012