Владимир Игнатевих

Владимир Игнатевих (Владимир Игнатьевых - Владимир Валентинович Чекалов) е роден през 1950 г. Произхожда от древния род Игнатевих. Завършил е МДУ „М. В. Ломоносов”, защитава докторат по авиомеханика и газова динамика. Кандидат на физико-математическите науки, старши научен сътрудник, той е автор на 2 монографии, десетки научни публикации и 9 изобретения. Работил е като генерален директор на няколко държавни обединения, институти и предприятия. През цялото време на своята научна и иновационна работа Игнатевих твори и публикува поезия и бардови текстове за песни; както научната и иновационната му дейност, така и литературното му творчество е нетрадиционно, модерно, с изключително прецизна поетика.


Публикации:


Поезия:

ТРИЖДИ ПРЕДАЛИТЕ ТЕ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 37 февруари 2012

КОГАТО СТАНЕШ СТАР И АЛЧЕН/ превод: Красимир Георгиев / брой 39 април 2012