Мариола Огнянова

Мариола Огнянова изследва творчеството на съвременни автори от благоевградския регион. Работи като учителка. Авторка е на учебни помагала за 5 и 6 клас. Съавторка е в сборниците “Отговор на литературен въпрос. Преразказът”, “Литературни анализи”, “Атанас Далчев”. Има над 300 публикации в периодичния печат. Носителка е на специалната награда от конкурса “Учител на годината” и на почетен знак “Неофит Рилски”.


Публикации:


Критика:

ПОД ДЪГАТА НА ЧУВСТВАТА/ брой 28 април 2011