АЛБУМ на Димитър Златарски

На снимката: Димитър Злататарски, проф. Анчо Калоянов, проф. Димитър Чолаков /неврохирург/ и Теодора Астро

На снимката: Димитър Злататарски, проф. Анчо Калоянов, проф. Димитър Чолаков /неврохирург/ и Теодора Астро