ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

АИД - подземно царство, преизподня при древните гърци.

АКРИДА - вид скакалец.

АКЦИЙ - нос при изхода на Амбракийския залив (дн. Артски) в Йонийско море, при който на втори септември 31 г. пр. н. е., по време на гражданската война в Рим, флотът на Октавиан Август разбил флота на Марк Антоний и Клеопатра. В резултат на победата при Акций се установило абсолютното господство на Октавиан в римската държава.

АЛЕКСАНДЪР - Александър Велики (336 - 323 г. пр. н. е.), македонски пълководец, при чието царуване Македония достигнала най-голямото си могъщество. Побеждава персите при р. Граник, при Исос и при Гавгамела. Завзема Месопотамия и персийските градове Вавилон, Суза, Персепол. Продължава похода си на изток и достига до р. Инд. Разбива индийския цар Пор от Пенджаб. Умира във Вавилон през 323 г. пр. н. е. Границите на империята му се простирали от Балканите до Индия. Сложено е началото на епохата на елинизма. След смъртта му империята му се разпада. Наследниците на Александър - т. нар. диадохи, повеждат борба за надмощие, но никой не успява да възстанови отново империята на Александър.

АЛЕКСАНДЪР БЛОК - руски поет (1880 - 1921).

АПОЛОН - в гръцката митология олимпийски бог с множество и разнообразни функции и качества - разрушителни и благотворни, мрачни и светли. Отъждествяван със Слънцето. Култът му бил разпространен в цяла Гърция.

АРМАГЕДОН - според Библията - мястото, където ще се състои последната битка между доброто и злото и злите сили ще бъдат победени.

БОЯН - още Вениамин, син на цар Симеон Велики; идентичен с легендарния Боян Мага.

БУКАИ - (тур.) - 1. Желязна верига за спъване на коне; 2. Желязна верига за краката на затворник; окови.

ВЛЪХВИ - в християнската традиция - мъдреци (прорицатели), дошли да се поклонят на младенеца Иисус.

ВЪЛЧАН ВОЙВОДА - легендарен български хайдутин, роден през втората половина на 18 век и хайдутувал през първата половина на 19 век. Неговите митични съкровища и до днес привличат иманярите.

ГАЛИЯ - древното име на днешна Франция.

ГЕТСИМАНИЯ - градината, в която Христос бил предаден с целувка от Юда.

ГИ ДЬО МОПАСАН - френски писател - реалист (1850 - 1893).

ГНОМ - митично джудже.

ГОРДИАН - римски император, един от т.нар. войнишки императори, управлявал през 238 г.

ДАЛИЛА - любимата на библейския герой - юдея Самсон, който се отличавал със свръхчовешка сила. Издала на съплеменниците си - филистимците, властващи над юдеите, че косата на Самсон е източник на неговата сила. След като косата му била отрязана, той бил заловен, ослепен и окован. На празника на бог Дагон Самсон срутил храма, където враговете му го докарали, за да играе, и загинал заедно с тях под развалините.

ДЕМЕТРИЙ - син на диадоха Антигон Едноокият - пълководец на Александър Велики. След смъртта на Александър Антигон получава области в Мала Азия, но останалите диадохи се обединяват и го разгромяват през 301 г. пр. н. е. при Ипс във Фригия. Междувременно Деметрий се опитва да покори Елада и полага големи усилия да се наложи в нея. Обявен е за цар на Македония през 294 г. пр. н. е. и задържал властта до 288 г. пр. н. е., когато войските му се отметнали от него и обявили за цар Пир. Деметрий преминал в Мала Азия, където изгубил двубоя срещу владетеля на Сирия - Селевк. Накрая се предал на Селевк Никатор. Починал на третата година на затворничеството си при него (238 г. пр. н. е.) в сирийската крепост Херсонес, на 56 години. Наследниците му са управлявали Македония до завладяването й от римляните. Делата му са описани от Плутарх в едноименния животопис.

ДИОНИСИЙ - още Бакхус, Вакх - в гръцката митология бог на лозарството и виното, на плодородието и необузданото веселие. Син на Зевс и Семела. Култът му, зародил се в древна Тракия, бил съпроводен с мистерии и диви оргии.

ДИП - (тур.) разг. Много, доста, съвсем.

ЕВРИДИКА - в митологията - горска нимфа, жена на Орфей. Ухапана от змия, наскоро след сватбата си, и умряла. Орфей слязъл в подземното царство и измолил да я изведе оттам при условие по пътя да върви пред нея, без да я поглежда. Орфей обаче нарушил забраната и Евридика била върната в подземното царство.

ЕЛЕВЗИН - град на 22 км. североизточно от Атина, свързан с култа на Деметра (рим. Церера).

ЕРМ - един от 70-те апостоли на Христос. Бил е епископ на Филипополис (дн. Пловдив). Завършил живота си мъченически. Автор на книгата “Пастир”. Канонизиран от църквата.

ЖЪТВАР - в средновековните изображения: Смъртта.

ЗУРНА - (тур.) Вид кларинет.

ЙОАН - Йоан Богослов, един от четиримата евангелисти и от дванадесетте апостоли. Канонизиран от църквата.

ЙОАН ЗЛАТОУСТ - християнски писател, оратор и проповедник (347 - 407). Един от отците на църквата.

КАЗЪН - (старин.) Съдба, орис.

КАПИЩЕ - езически храм.

КЕРАТЛАР - керата (тур.) - негодник, никаквец.

КЛЕОМЕН - цар на Спарта от 235 г. до 222 г. пр. н. е. Опитва се да възстанови старата Спартанска уредба, успява. Прави неуспешен опит да обедини Гърция, но претърпява поражение във войната с Ахейската лига и Антигон Дозон, цар на Македония (222 г. пр. н. е.). Намира убежище в Египет при Птоломей ІІІ Евергет (247 - 222 г. пр. н. е.). При наследника на Евегет - Птоломей ІV Филопатор (221 - 203 г. пр. н. е.) по донос на враг Клеомен е затворен заедно със свои привърженици. След провала на обявеното от него въстание, се самоубива с другарите си - 219 г. пр. н. е., а майка му и двете му деца са убити. Плутарх му посвещава животопис.

КЛЕОПАТРА - (69 - 30 г. пр. н. е.) - египетска царица (51 - 30 г. пр. н. е.) от династията на Птолoмеите. Възстановила властта си с помощта на Цезар (47 г. пр. н. е.), а след убийството му в съюз с Марк Антоний (в 37 г. пр. н. е. се омъжва за него) води борба с Октавиан. Претърпяла поражение в морска битка при нос Акций (31 г. пр. н. е.), слага край на живота си.

КОМОД - римски император (180 - 192). Син на Марк Аврелий. Последен представител на династията на Антонините. В първите години управлявал добре, но после се отдава на състезания и зрелища, изоставяйки грижите за държавата. Убит от заговорници - сенатори.

ЛЕВАНТ - общо наименование на крайбрежната територия, разположена край източната част на Средиземно море.

ЛЕТА - река в подземния свят, носеща на пиещите от нейните води забрава.

МАРК АВРЕЛИЙ - римски император (161 - 180), философ стоик, автор на книгата “Към себе си”. Съпругата му - Фаустина Младата била прочута с похожденията си, а синът му - по-късният император Комод става известен с предпочитанията си към състезания и зрелища.

МИЗИ - тракийско племе; във византийските хроники - синоним на българите.

НИНЕВИЯ - град в древна Асирия /близо до гр. Мосул, дн. Ирак/, основан в края на 5 хил. пр. н. е. Един от главните търговски, политически и религиозни центрове на Асирия. От края на 7 век пр. н. е. е столица, с величествени дворци и богата дворцова библиотека. Разрушена е от мидийски и вавилонски войски /612 г. пр. н. е./. Според Стария Завет пророк Йона проповядва на ниневийците, те се покайват и приготвеното им наказани е отменено.

НОВ СВЕТОВЕН РЕД - философия за осъществяване финансовата и духовна окупация на света от олигархията с база САЩ.

НУТ - в египетската митология - космическа богиня, владетелка на небето. Нейни деца били звездите (тя управлява движението им по небесния свод) и Слънцето-Ра. Въплъщавала идеята за майчинството и милосърдието.

ОКТАВИАН АВГУСТ - римски император (27 г. пр. н. е. - 14 г. пр. н. е.), титлата “август” означава “величествен, възвишен”.

ОРФЕЙ - тракийски митичен певец и поет.

ПЛУТАРХ ОТ ХЕРОНЕЯ - гръцки писател, философ и историк (ок. 46 - 127). Автор на “Успоредни животописи” и “Нравствени съчинения”. Произведенията му оказват голямо влияние през ренесансовата епоха.

ПОНТИФЕКС (лат.) - римски жрец.

ПУБЛИЙ ОВИДИЙ НАЗОН - римски епически поет (43 г. пр. н. е. - 18 г. пр. н. е.), заточен с декрет от Октавиан Август в гр. Томи, дн. Кюстенджа, Румъния.

САТИРИ - низши божества, духове на дивата природа. Придружители на Дионис.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН - руски поет (1895 - 1925).

СИМЕОН БОГОПРИЕМЕЦ - старецът, който според Библията разпознал в новородения Иисус обещания Месия-Христос. Преданието го посочва и като един от 70-те преводачи на Стария Завет от еврейски на гръцки. Канонизиран от църквата.

СПАРТАК - римски гладиатор, тракиец по произход, предводител на най-голямото в античността въстание на роби (73 - 71 г. пр. н. е.). Загива в битка с легионите на Крас в областта Апулия, Южна Италия.

СТАДИЙ - антична мярка за дължина, около 180 м.

СТЪГДА - (старин.) площад.

ФРАНСОА ВИЙОН - френски поет. Съден от епископален съд и затворен в подземията на замъка Мьон, откъдето излиза през 1461 г.

ФОРУМ - централен градски площад в древния Рим, където бил съсредоточен общественият живот; градски площад; пазарище.

ХАДЕС - другото име на гръцкия бог Аид - бог на подземния свят.

ХАЗАРИ - тюркски номадски племена, обитавали дн. Дагестан, долното течение на р. Волга и Дон, Приазовието. Споменават се за пръв път през 5 век. През 7 век образуват самостоятелна държава /каганат/, разгромена в 965 г. от киевския княз Святослав Игоревич. Юдейската религия е наложена от каган Булан през втората половина на 8 век. Яростните нападения на хазарите стават причина за гибелта на Велика България скоро след смъртта на Кубрат, а синът му Аспарух загива в битка с тях.

ХАНААН - Обетованата земя.

ХЕМ (ХЕМУС) - античното име на Стара планина.

ХЕРМЕС - гръцкото име на египетския бог Тот, смятан за покровител на тайните науки.

ХИПОДРУМ - място за надбягване с коне. Хиподрумът в Константинопол бил център на обществения и политически живот.

ХОРУГВА (старин.) - знаме.

ЧОДЖУМ (тур.) - дете мое.


Георги Ангелов - НЕНАМЕРЕНИ ХРОНИКИ