*** С колко тъжни очи

***
С колко тъжни очи Ви прелиствам сега, Мопасан:
днес прегази дете с лимузина пиян хулиган.

Александър Сергеевич, вчера откриха едва
Вашата Анна - в канала - с пробита глава.

Вместо вишни и обичи ярко избухват коли.
Дебелянов, в съня на убийците кръв не вали.

Спектакъла кой дирижира? Кажете ми, Блок.
“Злото - отвръщате Вие. - Едва ли е Бог.”

Тогава, страдалци, защо ви изпращаха тук?
Те мълчат и в мъглата край мене се стапят без звук.


Георги Ангелов - НЕНАМЕРЕНИ ХРОНИКИ