В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Предлагам на тогова да откажем
народна пенсия.
Заслугите му считам недостатъчни:
две-три години уж бил ходил с Дякона
/днес близък с Левски всеки трети пише се/;
раняван бил в сражение със турците
/не уточнява как, къде. Свидетели?/;
спасявал знамена, спасявал селяни
от турските пълчища при погромите
/и тука не прилага доказателства/…
А за това, че дъщеря му - малката,
била пред гроба, че сина му някъде
в занданите затрили, че от охтика
жена му се споминала - възможно е!:
животът по начало е страдание,
а и не можем да помогнем всекиму.
Накратко, в заключение: молбата му
предлагам да отхвърлим, още повече,
че много остро съди ни просителят.
Не вас зачитам, пише, а България…

Но, господа,
не сме ли всички
българи?


Георги Ангелов - НЕНАМЕРЕНИ ХРОНИКИ