ПАТРИАРХЪТ

Какво ли е премислял онзи мъж на път за Бачково, разказват - там
според легендата е бил заточен… Дали е виждал търновския храм -
по промисъл незнайна осквернен, вдървената десница на палача,
потъналите във сълзи и прах посърнали лица на изпращачите?
Или е виждал старецът с тъга зазиданата си библиотека,
която ще открие хитър грък след четири и половина века
и ще нареди да изгорят светите стари страници пред клира…
Какво, Евтимие, си провидял, преди да те погълне манастирът?


Георги Ангелов - НЕНАМЕРЕНИ ХРОНИКИ