СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

Недей да търсиш земните князе!
И непознат за тях, живей във себе си.
Не са ти нужни хитрите им ребуси,
угодниците в техните нозе.
Ни жилото им искай, ни - меда.
Дори внимание от тях не чакай.
Те са лукавите деца на мрака.
Ти имаш друга, тайнствена бразда.
Защо са ти интриги до зори?
Защо ти е да знаеш правилата,
според които се върти Парата…
Върви при свойте девствени гори,
при езерата - сините и чистите,
при своя подарен от Горе хляб -
без Рила би живял страхлив и слаб,
погребан под отломките от истини.
Ти знаеш кой е Князът на света.
Слугите му познаваш на земята.
…Но нека Друг им въздаде отплата,
когато се отключи вечността.


Георги Ангелов - НЕНАМЕРЕНИ ХРОНИКИ