ВОЙНИШКИ ЛЕТОПИС ЗА ИМПЕРАТОРА

Ти лъжеш, Цезар. Винаги си лъгал.
Престолът ти с измами изтъкан е.
Веднъж те зърнах - късокрак и кръгъл,
на Форума, с гвардейската охрана.

И втори път, когато сам дойде,
за да посочиш (в час за екзекуция)
един на десет, който да умре.
И брат ми бе съсечен като куче.

Ти можеш да витийстваш, да мълчиш,
да се възнасяш даже до небето.
Сега расте камъш и бучиниш
над братята ми в скитските полета.

Ще се събудиш утре призори
сред тържествуваща бесовска врява.
Синът ти няма да те наследи.
Синът на Приск, бивш роб, те поздравява.


Георги Ангелов - НЕНАМЕРЕНИ ХРОНИКИ