АРМАГЕДОН

Строяват се оловните войници
в последния си поход -
                                     на скръбта.
С проядени,
                 с извадени зеници,
с тържествено заключени
                                        уста.

Не чакат нищо.
                    Но врагът ги чака.
Не чуват даже
                    призивния рог.
Те знаят само:
                    свършил е антрактът
и страниците ще допише
                                        Бог.


Георги Ангелов - НЕНАМЕРЕНИ ХРОНИКИ