ЛЕГИОНЕРЪТ

Това е мит! Не вярвайте във него -
че Юда се обесил през нощта.
Година вече скита в студ и в жега,
с подобни нему, сърдейки властта.
Говорел, че равините го питали
за онзи дърводелец полудял,
в когото се излъгал, че Спасител е…
Но Юда сам навреме го предал.
Днес не разбирал за какво го съдели -
нали монетата е с две страни,
но много фанатици се навъдили
откакто култът се разпространил.
Не ме интересуват чужди работи.
За три дни - всяко чудо в този свят.
Аз, простият войник, си нося сабята
                    и служа
               на наместника
                      Пилат.


Георги Ангелов - НЕНАМЕРЕНИ ХРОНИКИ