Йосип Балашко

Йосип Балашко е роден на 11 февруари 1941 г. в Брезовица - район в градската част на Загреб, Хърватия. Завършил е специалност „Машиностроене и корабостроене” в Университета в Загреб. Сътрудничи на литературни, детски, хумористични и сатирични издания и на радиа. Включван е в антологии, годишници и сборници. Носител е на много награди. Негови стихотворения и разкази са в читанки за начално образование. Член е на Дружеството на хърватските писатели и на Хърватското дружество на писателите за деца и младежи. Издал е 2 монографии, 6 романа за деца и юноши, 3 книги с приказки, 3 книги с песни, по една книга със сатирична проза и хайку, 55 детски книжки с картинки. Издал е и 7 афористични книги - 5 авторски, антология „Хърватска афористика 1847 - 2018″ и първата хърватска книга с детски афоризми. За последните две получава Харта за изключителен принос в жанра на Асоциацията на хърватските афористи.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ превод: Валентин Димитров/ брой 164 януари 2024