Боян Швентнер

Боян Швентнер (Bojan Schwentner), словенски афорист, е роден на 8 януари 1957 г. в Марибор. Когато е на 12 години родителите му се разделят. След основното училище работи в магазин. Заедно с майка си на 15 години работи във фабриката на „Сименс” в Мюнхен. В родината завършва гимназия по електротехника. По време на военната си служба е механик. Работи като електротехник и компютърен техник в икономическия център в Марибор. По-сериозно започва да се занимава с литература през 1989 г. в Школата по творческо писане към Младежкия културен център и Литературната работилница към Културното дружество в Марибор. Участва в различни културни прояви, като се фокусира към афористичния жанр. Негови работи са публикувани в около дузина вестници и списания, излъчвани са по радиа в Марибор и Любляна, пише и в социалните мрежи. Първата му афористична книга излиза през 1990 г. Досега е издал общо седем афористични сборника. Сред 35 от най-добрите сънародници е включен в Антологията на словенския афоризъм „Слънчевата страна на Алпите”.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ превод: Валентин Димитров/ брой 164 януари 2024