Зоран Раонич

Зоран Раонич (Zoran Raonic), писател от Черна гора, е роден на 19 март 1956 г. в Джурджевича Тара. Живял е в Тара и Плевле, Черна гора. Автор е на поезия, хайку, проза, есета, сатира. Изследвал е фолклора, занимавал се е с краезнание. В тази жанрове е издал 13 книги. След кончината му на 4 октомври 2021 г. са издадени още две негови книги - разкази и поезия. Сътрудничил е на повече от 70 вестника, списания, сборници, съвместни проекти. Включен е в около 30 антологии на различни езици. Хайкуто му е превеждано на повече от 20 езика. Получил е редица награди и признания за своето творчество. Негови афоризми са публикувани в много вестници и списания, както и в 6 антологии в балкански държави. Около 50 литературоведи и критици се занимават с творчеството на Раонич. Самият той е автор на голям брой есета, рецензии и отзиви за отделни писатели, произведения и книги, особено в жанра хайку.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ превод: Валентин Димитров/ брой 162 ноември 2023