Екрем Мацич

Екрем Мацич е роден на 20 май 1966 г. в град Кониц, Босна и Херцеговина. Живее в родния си град. Поет, прозаик и афорист. Има издадена книга с проза, три стихосбирки и 13 книги с афоризми. Носител е на много литературни награди, в това число на Сатирафест в Белград и Плакет със златния герб на Община Кониц. Негови работи са включвани в множество антологии, алманаси, сборници и медии. Превеждан е на 12 езика. Член е на Дружеството на писателите на Босна и Херцеговина и на Белградския афористичен кръг.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ превод: Валентин Димитров/ брой 160 септември 2023