Калина Канева

Калина Канева е родена на 24 юни 1935 г. в с. Ловец, обл. Стара Загора. Завършва руска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи като преподавател по руски език в 6-то училище „Граф Н.П. Игнатиев” - София и хоноровано - в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, след което преминава на журналистическа работа - основно във в. „Антени”. Сега е журналист на свободна практика, член е на редакционния съвет на Крило-методиевския вестник „За буквите”. Основни теми на изследователската й и публицистична дейност са руско-българските културни и исторически връзки, българистиката. Авторка е на студията „Творческият процес у Лермонтов”, 1961, София, Софийски държавен университет. Авторка е на книгите: „Симетрия на времето. Срещи и разговори с акад. Дмитрий Лихачов”, 1984, София, „Народна младеж”; „Рыцарь Балкан. Граф Н. П. Игнатьев”, 2006, Москва, „Центрполиграф”; „Н. П. Игнатиев - графът на българите”, 2008, София, „Абрис дизайн център”, 586 стр., 400 илюстрации.; „Симетрия на времето. Срещи и разговори с акад. Дмитрий Лихачов. Писма. Автографи”, София, „Дума 2008″ - Книга първа, 2012 (второ преработено и допълнено издание); „Симетрия на времето. Срещи и разговори с акад. Дмитрий Лихачов. Писма. Автографи”, София, „Дума 2008″ - Книга втора, 2013. Превежда от руски език книгата на Н. Червенков и Ив. Грек „Бесарабските българи - минало и настояще”, 1993, София, „Хр. Ботев”. Редактира книгите на: Васил Попов „Мисия без край. С Кирил и Методий на път”, 2016, „Булгарресурс” и Анатолий Щелкунов „Ангел милосердия”, 2017, Москва, „Спутник”. Авторка е на статии, очерци, пътеписи в сборници, в българския и чуждестранен периодичен печат; на сценарии на документални телевизионни филми, сред които „Приятелят на България” (за граф Н. П. Игнатиев), „Няколко дни с академик Дмитрий Лихачов”, „Пантерата на революцията”, „По следите на войнишкия дневник”. Авторка е и на фотодокументални изложби, посветени на граф Н. П. Игнатиев: „Моят идеал - свободна България”, на акад. Д. Лихачов: „България - държава на духа”, представяни у нас, в Русия, Украйна, Сърбия, както и за руските писатели Валентин Распутин и Вениамин Каверин. С фотоси и текст представя пътуването с паметника на Св. св. Кирил и Методий от София до град Мурманск, както и пътя на Самарското знаме. Награждавана е за творчески успехи с почетната значка на СБЖ „Златното перо” - в 1985 г. и 2005 г.; с „Награда за изкуство „Златната муза” - за принос в развитието на руско-българските културни връзки” - в 1998 г. и в 2014 г. и много други. Член на СБЖ и на Съюза на независимите български писатели.


Публикации:


Публицистика:

МОЯТ СПОМЕН ЗА ПЕТКО ТОТЕВ И ВЕРИЖНИТЕ РЕАКЦИИ НА НЯКОИ ОТ НЕГОВИТЕ ИДЕИ/ брой 144 януари 2022