Джералд Шепърд

Джералд Шепърд е английски художник, график, скулптор, дигитален/ мултимедиен художник, фотограф, писател, куратор. Печели награди, докато е още в училище, а по това време е изпълнена и първата му театрална постановка. Въпреки това той е до голяма степен самоук и от самото начало на кариерата си в началото на седемдесетте е използвал изключително нови подходи към създаването на картини; често използвайки математика или научни модели за обработка на поредици от изображения в разширена равнина на картината. Впоследствие изследва използването на музикални формати като соната и тематични и вариационни форми за последователно разработване на образи и идеи, както и комбиниране на визуалното изкуство с неговите театрални и литературни интереси, за да създаде нови форми на повествователна живопис. Шепърд въвежда термина йонистично изкуство през 1976 г., (обхващащ това творчество) и след това започва да използва по-описателния термин на медитативното изкуство в началото на осемдесетте. Продължава да експериментира с еволюиращи и сложни структури до наши дни. В края на миналия век художникът започва разширена поредица от пейзажни и портретни картини, които съчетават наблюдението с последователните и развойни формати на по-ранните му произведения. Тези снимки са холистични и многопластови изображения на хора и природния свят, използващи символи, знаци и фигуративни изображения, за да представят широк спектър от идеи и информация, свързани с предмета. Също така е автор и на изцяло конвенционални картини и рисунки. Ранното творчество на Джералд Шепърд през седемдесетте е изключително експериментално, използвайки широк спектър от материали, които обикновено не са свързани с изкуството. След това работи известно време с молив и акрилна среда, преди да започне да употребява почти изключително масло, акрил и сродни материали. В началото на това десетилетие възобновява детската си страст към фотографията и също така започва да експериментира широко с дигиталното изкуство и мултимедията. Основава йонистка арт група през 1987 г. за всеки, който споделя неговите мултидисциплинарни интереси. Големият брой членове идват от всички науки и от целия спектър на изкуството. Редактира бюлетин за синтез на изкуство и наука, озаглавен „Ion Exchange” и организира редовни срещи за художници и учени, за да обменят идеи и да изследват съвместни проекти в края на 80-те и началото на 90-те. След това художникът преминава към организиране на изложби и арт събития, провежда кампании по въпросите на хуманното отношение към животните и опазването на дивата природа; тези дейности са основният фокус на кураторските му интереси през останалата част от десетилетието. Инстинктивно привлечен от принципите на джайнизма от дете, Шепърд страстно се интересува от хуманното отношение към животните и опазването на дивата природа и неговите политически възгледи се накланят силно вляво. Другите му интереси включват физика и химия, зоология и ботаника, археология, история, география, митология, музика и градинарство.


Публикации:


Поезия:

МОЕТО ПРАВИЛО В ЖИВОТА/ превод: Мирослава Панайотова/ брой 134 януари 2021