Олег Петренко

Съгласно съхранилите се данни в семейния архив Олег Петренко е седми православен свещеник в рода си, двама от предците му приемат мъченическа кончина в сталинските лагери. След завършването на физическия факултет и аспирантура в Московскя държавен университет “М. В. Ломоносов” седем години работи като научен сътрудник в същия факултет. Петренко е кандидат на физико-математическите науки; лауреат на диплома I степен в конкурс на младите учени в Московския държавен университет; основател е на фонда за православно образование “Св. Инокентий Пензенски” и на православна гимназия в град Пенза; учител висша категория; автор на 40 научни работи в областта на физиката на твърдото тяло, редица книги и статии по научна апологетика. Живее в град Пенза.

Сайт на автора: “Симфония Веры и разума”. Страница священника Олега Петренко


Публикации:


Публицистика:

РАЗМИСЛИ НА ФИЗИКА ЗА ТАЙНАТА НА СЪТВОРЕНИЕТО НА ВСЕЛЕНАТА/ превод: Диана Павлова/ брой 14 ноември 2009