АЛБУМ на Ивайло Балабанов

Ивайло Балабанов с наградата "Александър Паскалев" за цялостен принос в културния живот на Хасково, април 2005 г.

Ивайло Балабанов с наградата "Александър Паскалев" за цялостен принос в културния живот на Хасково, април 2005 г.