Владимир Колечицки

Владимир Колечицки (Владимир Владимирович Колечицкий) е роден през 1938 г. Негови афоризми са публикувани в „Литературная газета”, „Комсомольская правда”, „Аврора”, „Вопросы литературы”, „Крокодил”, „Наука и религия”, „Огонек” и др. Член е на Съюза на журналистите, лауреат на премията „Златният телец” на списание „Аврора”. Участва в телевизионните предавания „Вокруг смеха”, „Утренняя почта”, „Смехопанорама” и двадесет хумористични сборника (един - издаден в България). Създател и главен редактор на хумористичното списание „ВО!” (вече не излиза). Член е на Московския клуб за афористика. През 2000 г. издава книга с миниатюри „Запретные плоды раздумий”.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ превод: Валентин Димитров/ брой 78 ноември 2015