Христо Кацаров

Христо Кацаров е роден на 27 октомври 1923 г. в село Люляк /преди с. Нова махала/, Старозагорско. Български поет и драматург. Автор на стихосбирките: “Сърце под ямурлука” /1958/, “Селски песни” /1961/, “Сто работни вола” /1963/, “Есенна тишина” /1976/, “Облакът ми е закрила. Избрани стихотворения” /1983/.
В драматургията се изявява с пиесата “Студена земя”.
Умира на 1 март 1994 г. През същата година посмъртно му е присъдено званието почетен гражданин на Стара Загора. През 2000 г. излиза книгата му “Второто пришествие” /миниатюри/.
На негово име се провежда конкурс за детска и юношеска поезия в Стара Загора. Стихове на поета Христо Кацаров са включени в антологиите “Стара Загора – градът на поетите” /2002/, “Развиделяване” /2005/, “Литературна антология Столетие” /2006/.


Публикации:


Поезия:

ИЗ “СЪРЦЕ ПОД ЯМУРЛУКА“ /1958// брой 1 септември 2008

ИЗ “СЕЛСКИ ПЕСНИ” /1961// брой 1 септември 2008

ИЗ “СТО РАБОТНИ ВОЛА” /1963// брой 1 септември 2008

ИЗ “ЕСЕННА ТИШИНА” /1976// брой 1 септември 2008

НАИВНИЯТ/ брой 16 януари 2010


Критика за Христо Кацаров:

ПЪТЯТ КЪМ ИСТИНАТА/ автор: Йордан Нанчев/ брой 11 юли 2009


За Христо Кацаров:

СПОМЕН ЗА БЕЛИТЕ АГНЕТА/ автор: Велчо Милев/ брой 16 януари 2010