РАСТЕНИЯТА НЕ ЗНАЯТ ЗА СМЪРТТА…

Людмила Волошина

превод: Георги Ангелов

***

Растенията не знаят
за смъртта
животните не знаят
за смъртта
човекът знае
той казва
- Не се страхувайте - ще бъдем заедно
- За какво говориш? -
питат очите
на коне и маргаритки.