ХАЙКУ

Ангел Горанов

***
Кокиче отрони сълзица
и стопли земята.
Капчица пролет.

***
О, той само погледна
разцъфтялото цвете
и то замръзна!

***
Изправих стъпкан класец,
житен класец.
Мравки целуват ръката ми.

***
Спаси го, Господи,
човекът потъва
в чашата вино.

***
Нямам думи
за дълго стихотворение.
Беден ли съм?

***
Лампите гаснат,
мрак на площада.
Светят светулките.

***
Слънчогледът:
- И с петната си
слънцето е Слънце.

***
Подадох ръка
за приятелство.
Отсякоха я.

***
На върха на дървото
направих за птиците къщичка.
В нея сама настани се змия.

***
Светкавица с меч
прободе сърцето на бора.
Гората чернее.