Антонио Валиченти

Антонио Валиченти (Antonio Valicenti), италиански поет, прозаик, литературен критик, е роден в Ротондела. Завършва Филологическия факултет на Римския университет „Ла Сапиенца”. Автор на поетични книги, романа „Целуни Сибилата” (2003), „Ротенделийско-италиански речник” (1989), есета, литературна критика и др. Живее и работи в Рим. Научен сътрудник на катедрата по история на педагогиката в III Римски университет „Рома Тре”. Носител на многобройни национални и международни награди за литература („Пасколи”, „Леопарди”, „Унгарети” и др.) Почетен гражданин на родния си град. Член и председател на различни литературни награди. Осъществява многобройни контакти с международни културни учреждения. Негови стихотворения са включени в антологии за средните и висши училища, както и в чужди антологии.


Публикации:


Поезия:

НА МАЙКА МИ/ превод: Георги Ангелов/ брой 68 декември 2014