ПО БОТЙОВ

Никола Гинев

ФИЛАНТРОП

Филантроп е - по грош дава
на просяци по сокаци
и почтено, харно стриже
той работните бедняци.
Само знайте - за парата
изкарва им и душата.


ПРИСТАВ

Пристав е - закона пази.
Има ли кусур закона,
приставът го пак нагажда,
тълкува го и понажда
от себе някой параграф,
но приставът е всегда прав!…
Само знайте - за парата
поизкривя си душата.


ДЕМОКРАТ

Демократът - за народа
и печено пиле ядва!…
Охка, пъшка и под царя
власт да найде се надява.
А пипне ли властта само,
краде мало и голямо.
Стига демократ да бъде,
„патриот” е той навсъде.


в. „Червен смях”, бр. 31, 8 август 1922 г.