Ваклуш Толев

Ваклуш Толев Запрянов е роден на 07.01.1923 г., в деня на Рождество Христово, в село Поповица, Пловдивска област. Учи право в Юридическия факултет на Софийския университет. Изключен е през 1946 г. по политически причини. Престоява дълги години по лагери и затвори. Там пише поезия, драми, философски есета, изучава немски, френски, английски език. След излизането от затворите завършва богословие в Духовната академия, София. Работи в Пловдивската митрополия като библиотекар, където във взаимодействие с отдел „Култура” на Община Пловдив, създава първата иконна изложба. През 1991 г. е поканен да чете лекции по История на религиите в Пловдивския и Софийския университети. Започва да изнася лектории и публични слова в научни и културни центрове в цялата страна. От 1993 г. лекциите и словата му излизат в списание „Нур”. Автор е и на Алманах „Послания на Планетния Логос”, както и на метафизичния труд „Седемте лъча на еволюцията”. По негова идея е създадено Сдружение „Общество - Път на Мъдростта”, което работи за разгръщане духовния потенциал на нацията и на водещите принципи в духовно-културната еволюция на човечеството. Друго негово издание е трилогията „История и теория на мировите религиозни учения”, състояща се от „История на религиите” и „Езотерични школи и мистични учения” - част І и ІІ. „Духовните дарове на България” и др. Отива си на 90 г. на 27.11.2013 г. в София. По негова воля е кремиран и на 31 юли 2014 г. урната с праха му е разпръсната при Орфеевите скали в Родопите.


Публикации:


Интервю с Ваклуш Толев:

ВАКЛУШ ТОЛЕВ: „ЕВРОПА НИ ДЪЛЖИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА БЛАГОДАРНОСТ!”/ брой 68 декември 2014