БЕДНИТЕ ДЕЦА…

Валерий Купка

превод: Георги Ангелов

***

бедните деца
безкрайно блуждаещи по света
вашите сирашки очи
приличат на черните дупки
на вселената
кой ще разкаже вашите съдби
крачка след крачка
свят след свят
хляб след хляб
бог гледа земята
през дупките в които някога са живели очи
(вашите очи)


***

на първата пътека
еленът счупил крака си
но от небето паднала звезда
помогнала му да стане
и да продължи
крачка след крачка
пътека след пътека докато
рогата не започнали да брулят звездите
колко приятно е да се скита в гората
когато под краката шумолят
падналите листа


***

в поточето ми гъмжи от риби
ако не беше водата
те биха полетели


***

колко любов трябва
за да се преживее
без любов


***

рано или късно
ще бъде късно


***
хванаха мухата
за ухото
и крещят в ухото й
предай се муха


***
в пейзажа
някой е забравил ябълка
и тя там виси виси
и не пада


***
стена
зад стената стена
на стената букви
вход няма