Валерий Купка

Валерий Купка, поeт, преводaч, филолог, e роден през 1962 г. в Украйна. По националност е руснак. През 1978 г. заедно с родителите си се премества в Словакия. Завършил е Философския факултет на Университета „П. Й. Шафарик” в Прешов - специалност „руски език и литература - история”. Пише стиховете си на руски. Публикува в руски и словашки издания. В Русия печата в списания „Дети Ра” и „Гуманитарный фонд”, вестниците „Цирк “Олимп”" и „Performance”. Автор на няколко поетични книги и много преводи на руска поезия и проза, често осъществявани съвместно със съпругата му. Написал е монографията „Новата проза като социокултурен феномен”. В продължение на редица години провежда в Прешов Литературен салон, в който участват повече от 25 известни словашки поети и прозаици. Доцент от катедрата по русистика и транслатология (превод) във Философския факултет на Прешовския университет, където преподава руска литература, детска литература и история на руската религиозна философия. Живее в Прешов.


Публикации:


Поезия:

БЕДНИТЕ ДЕЦА…/ превод: Георги Ангелов/ брой 67 ноември 2014