Тодор Чопов

Тодор Андонов Чопов, български писател и революционер, е роден на 28.05.1890 г. в град Кукуш в семейството на Андон Чопов и Руша Делчева - сестра на Гоце Делчев. Завършва гимназия в Солун. Участва през 1913 г. като доброволец в българската армия. Семейството му идва в България като бежанци от опожарения Кукуш и се установява в Горна Джумая (1913). Чопов работи като телеграфист в пощата. Развива голяма културно-просветна дейност, полага грижи за укрепването на читалището „Съгласие”,, на театралния колектив. Участва в Септемврийското въстание 1923 г. в Горноджумайския въстанически отряд, който води сражения с войска и дясното крило на ВМРО. Изпратен в Горна Джумая, за да се свърже с хора от левицата на ВМРО, Чопов е пленен с коварство и убит зверски по личното нареждане на Тодор Александров на 27.09.1923 г. в Рила, ненавършил и 31 години. Приживе печата само няколко разказа. Антон Страшимиров го определя като „македонски революционер и даровит белетрист”. Автор на „Повести и разкази” (1968), излезли под съставителството и редакцията на Георги Караславов.


Публикации:


Проза:

ПЛЕННИЦИ/ брой 67 ноември 2014