НИЕ

Йордан Стубел

НИЕ

Думба, иха, думба-ба!
Без посока и без стреха,
пленници на зла съдба, -
дирим в смешното утеха…

И понесли черен гнет
кат безпътни пиерота -
с песни и безгрижен глед
ний посрещаме живота.

В лекия цигарен дим
и сред звънките тимпани,
ние в щастие горим,
от красивото пияни…

Думба, иха, думба-ба!
Без посока и без стреха,
пленници на зла съдба,
дирим в смешното утеха…

—————————–

сп. „Българан”, бр.6, 03.06.1916 г.


КАЛИНА

На чешмата рано е ранила
русокоса, алена Калина,
мене чака и за мен поглежда,
мене чака с китка детелина…

Росно цвете вехне и повяхва.
Дръннаха менците по селото, -
нека вехне, снощи друго либе
мен закичи с китка на ухото…

—————————–

сп. „Българан”, бр.7, г. 2, 1917 г.


* В „Българан” Йордан Стубел печата под псевдонима Юрий Б. бел. ред.