ПИЛЕ В ОБЛАЦИТЕ

Сергей Козлов

превод: Борис Борисов

ОБЛАЦИ

По синьото небе бягат прозрачни облаци. Бягат бързо-бързо, като че се надпреварват.
Защо бягат облаците?
Бягат, защото духа вятър.
Оттатък морето на пейчица от люляково дърво седи вятърът, в червена риза облечен, духа в сламчица - облаци като сапунени мехури пуска.

ЖЕЛЪД

Залепиха на желъда монетка, забодоха в коремчето му четири кибритени клечки…
Желъдът завъртя опашка, загрухтя.

КАМЪЧЕ

Врабчето е като пухкаво камъче на опустелия път. Ноември е.

МРАВЕШКИ ГРАДОВЕ

Какво правят мравките през зимата, когато снегът затрупва мравешките градове?
Обличат бели престилки, вземат метла и стъргало…
И какво друго?
Впрягат горските мишки и изкарват снега извън града.
А после?
На разчистените пътечки посипват шарени борови кори.

ФЕВРУАРИ

Цепеницата се притисна до горящата печка и сънува птици.

ОВЦЕ

Облаци от овце на земята, овце от облаци на небето.

БЪРЗОЛЕТИ

От сутринта птиците бързолети стрижат с опашките си небето и привечер засипаха целия двор с глухарчета.

ЛЯСТОВИЧКА И СКОРЕЦ

Лястовичката си има глинена къщичка, а скорецът - дървена. Лястовичката живее под покрива, а скорецът - на брезата. Скорецът дълго стои на балкона, преди да литне. А лястовичката първо сякаш пада от гнездото, а после литва.

ГЛУХАРЧЕ

Струва ти се, че ако глухарчето подскочи - веднага ще литне към небето.

КОСТЕНУРКА

Ако пуснеш костенурката на паважа, щом я видят, всички павета ще поискат да ходят.
И представяте ли си - една сутрин вашият паваж ще тръгне на разходка в полето…

ЛАЛУГЕРИ

Лалугерите свиркат в степта. Изправят се на задните си лапи край своите дупки и свиркат?.
“Фюи-и-и!..” Значи, всичко е наред!…
“Фюи-и-и!..” Лалугерче оттам планината, ела ми на гости!..
“Фюи-и-и!..” Благодаря, ще дойда!

ПИЛЕ В ОБЛАЦИТЕ

Привечер.
Пиленцето тича в мъглата от тополов пух - като нова луна в облаците.

АГЪНЦЕ

Отдавна всички се прибраха в къщи. И само малкото бяло агънце, като листче хартия, тича от врата на врата и вика: “Бе-е! Бе! Забравиха ме…”

КОН

Ако конят можеше да седи като куче, щеше да се научи да клечи пред каруцата и няма да се уморява през деня.

МАСА

Масата надяна пантофки на краката си и тръгна на разходка из градината.

ЩУРЧЕ

Щурчето е зелената пружинка на ливадните часовници.

ПЕПЕРУДА

Пеперудата живее един ден.
Лявото крилце на пеперудата е сутрешната зора, а дясното крилце - вечерната.

СЛОНОВЕ

Най-много от всичко ми харесва да паса слонове.
На тях не им връзват звънчета - мигар слон може да се изгуби?

КУЧЕ

Горещина, прах.
Лежи през лятото в репеите рошавото черно куче и диша така сякаш цяла зима са го преследвали глутница вълци.

ДЕЦА

Ако внимателно се вгледаш - всички гъски са различни. Гъсокът и гъската лесно различават децата си. Ето този - с плоска човка, с хитри очи. А този, веселият, е с кръгла глава. А онзи е просто червенокос…

КОЗЛЕНЦЕ

На козлето още не са му пораснали рогца, а вече има толкова грижи: от сутрин до вечер то пази своето колче.

ЛЕТЯЩА МИШКА

Интересно, кой е измислил това - нощем мишката лети, а пред деня спи надолу с главата?

ГОРА

През храсталаците и папратите, до колене в тревата и ягодите, като крие у себе си катерици и птици, гората доближава езерото.

ЕЗЕРО

Езерото е скрило в тръстиките си толкова патици и ловци, в дълбините си - толкова риби и мрежи, в очите си - толкова облаци кълбести, буреносни и перести - че то самото вече не знае къде са патиците, а къде ловците, къде са рибите и къде мрежите, къде е небето и къде водата.

ЗЕМНА ПЧЕЛА

Като бръмчеше силно, земната пчела прелетя над кравата като над малка европейска държава.

ПЛАШИЛО

Самотното плашило дочува далечна музика и старата му шапка… потрепва.

КАЛЯСКА

Когато видиш тиква, ти се иска по-бързо да изрезеш в нея прозорчета, да отвориш вратички, да добавиш стъпала, фенери, седалка за кочияша - и да впрегнеш в каляската мишки.

АВГУСТ

Из полето бродят замислени купи сено. Мъгла.

ИДВА ЕСЕНТА

Мечето се покатери на брезата и близна облака.
- Колко прохладни са днес облаците! - каза мечето. -Навярно наближава есента…

ГЪБА

В полунощ под земята се събуди гъбата манатарка. Застана на колене, понапъна се, показа се навън. Тъкмо изтръска от шапката си боровите иглички, тъкмо пое въздух с пълни гърди - а вече се разсъмна.
Покри се с голямо сухо листо и цял ден гледаше изпод листото как из гората ходеха хора с кошнички, как си подвикваха един на друг…

НОЩ В ГОРАТА

Студено е през нощта в гората, страшно е. Совите крещят, боровете шумят, бухалът буха.
На поляната са се събрали гъбите пънчушки.
Притиснали са се накуп около стария пън, нахлупили са шапките си - шу-шу-кат си.

МЪГЛА

Облаците са като пухкави дюшеци за великани.
Нощем великаните ги свалят от небето и ги разстилат на земята.
Великаните спят край реките и езерата, защото обичат преди заспиване да слушат песните на жабите.

ВРАНИ

Преди да отлетят на юг, гарваните се събират на огромни ята.
Враните не отлитат наникъде, но им е приятно да пограчат заедно с гарваните, да изпробват крилете си - сякаш наистина ще отлетят нанякъде.

ЯБЪЛКА

Последната ябълка в цялата градина.
Нея даже птиците не я кълват - жалят я.
Нея даже хората не я късат - любуват й се.

ЛИСТА

Последните листа като мишки тихо шумолят и се разбягват по земята.

ЗАЙЧЕ

Зайчето цял ден мърда с устни, за да не забрави преди заспиване да каже на мама “Лека нощ!”.