Ваня Вълкова

Ваня Вълкова е завършила сп. „Скулптура” и „Пространствен и рекламен дизайн” в Националната художествена академия и „Мултимедийни технологии” в Свободния факултет на ТУ, София. Специализира „Изследвания на градската среда” в интердисциплинарната програма Kolleg V на фондация Bauhaus (https://www.bauhaus-dessau.de/foundation.html), Десау, Германия. През 2018 г. е завършила семестриално магистърската програма ,,Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство” към спец. ,,Изобразително изкуство” на СУ “Св. Климент Охридски”. Професионално работи като графичен и мултимедиен дизайнер и художник. Изявява се в областта на дигиталната графика, фотографията, new media art и съвременната скулптура. Активно пише поезия от 2012 г.


Публикации:


Поезия:

РЕЦЕПТА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ/ брой 67 ноември 2014

ЗАПАЗЕНИ ДУМИ/ брой 98 септември 2017