Галина Дриц

Галина Дриц, руска поетеса, е родена през 1949 г. в град Совгаван, в Лобня живее от 1977 г. Печатала е във вестниците «Лобня», «Подмосковье», в градския сборник «Сборник стихов о Лобне», в алманасите «Чайки над Лобней» и «Сияние лиры», «Плевенские мотивы». Член на ЛИТО «Ладога».


Публикации:


Поезия:

ПАМЕТТА ПАЗИ/ превод: Люлин Занов/ брой 67 ноември 2014