ЕПИГРАМИ

Джон Оуен

превод: Георги Ангелов

НА ЧИТАТЕЛИТЕ

За нещо солено все се пиячът озърта.
О, ако нашия стих читателят търси така!

—————————–

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Не всеки познавач и читател стиха ми цени,
и на мене не всеки от тях ми харесва, признавам.

—————————–

ПРИДВОРНА СТЪЛБА

Много стъпала ще минеш, ако искаш да станеш придворен,
но за да бъдеш низвергнат, е достатъчно и едно.

—————————–

НА ДЖОН ХОСКИНС,
АДВОКАТ И ТАЛАНТЛИВ ПОЕТ,
ПО ПОВОД НЕГОВАТА КНИГА

Твоята книга е свят, стиховете са хората в нея,
добрите малко са тук, както и във света.

—————————–

СМЪРТ

Няма нищо на земята, което земя да не стане.
Ще се изтръгне само душата, всичко друго ще иде в земята.

—————————–

ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА

Животът се стреми към смърт, както потоците - към морето;
и ако обичаш живота, също тъй и смъртта обикни.