ДО ВСИЧКИ ГРАДОВЕ…

Фатима Джабер

превод: Мая Ценова

До всички градове, които аз искам, а те не ме искат.
До всички градове, които аз обичам, а те не ме обичат.
До всички градове, които отвориха обятия за нас със срамежлива усмивка.
Няма да престанем да обичаме, няма да престанем да живеем.
Ще останем по-жестоки от тръните и по-нежни от пеперудите.
Ще продължим да пеем псалмите и песните.