УБИЙСТВО

Джим Додж

превод: Георги Ангелов

Само две
са оправданията
за убийство на живо същество:

ако искаш да го изядеш
или ако то иска - теб.