ЖЕНСКА ГОРДОСТ

Ахлам Мустаганими

превод: Мая Ценова

Във влака на твоите обещания
бяха заети всички места
и срещу тебе пътувах правостояща
- не обичам да сядам
на резервното място на любовта.
Дали затова те заварих да стоиш и да ме чакаш
на перона на последната гара?